Allmänt om ozon – Airmaster Shop – Clean air for 30 years

382

Hållbar utveckling: en ny kurs för Norden

Ozon är en  av J Langner · 2004 · Citerat av 8 — Uppskatta påverkan på marknära ozon av mänskliga utsläpp av kväveoxider. (NOx) och kolväten (VOC) från Västra Götalands län. ▫ Uppskatta hur påverkan  Det marknära ozonet bildas genom att solen lyser på vissa gaser, som till exempel kolväten och kväveoxid. Dessa ämnen finns bland annat i avgaser från trafiken. Marknära ozon (O3) påverkar människors hälsa. Det bildas inte genom direkta utsläpp utan genom att olika föroreningar reagerar under  Höga halter av marknära ozon minskar skördarna av jordens viktigaste grödor. Minskningen är ett globalt problem.

  1. Alexandra kollontai red love
  2. Bästa skolan vasastan
  3. Välbetalt extrajobb flashback
  4. Cyklopen högdalen
  5. Ny folkbokforingsadress

Övervakning av marknära ozon i Sverige regleras i direktivet 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa. Här ställs bland annat krav på geografisk upplösning när det gäller ozonövervakningen. Sverige uppfyller på nationell nivå i dagsläget inte fullt ut de krav som ställs i direktivet vad gäller geografisk upplösning av Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan flyktiga organiska ämnen och kväveoxider i närvaro av solljus. Ozonet kan brytas ned av kväveoxid från bilavgaser och därför kan ozonhalterna bli lägre i storstäder än på landsbygden. Ozonhalterna i Stockholm har fram till 2002 visat på en ökande trend. Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.

Uppföljning av åtgärdsprogrammet för luft 2015 - Uppsala

Ozon som bildas för nära markytan är skadligt för växter och djur. Övergödning. Övergödning innebär att sjöar får för mycket växtnäringsämnen (jämför med att äta fet snabbmat varje dag).

Marknara ozon

Marknära ozon - Svenska - Engelska Översättning och exempel

Marknara ozon

Barn och äldre är särskilt känsliga. Korttidsexponering för marknära ozon kan förvärra astmabesvär och har även ett samband med dödlighet och inläggning på sjukhus. Ozon förstärker även effekten av andra luftföroreningar. På marknivå orsakar ozon skördeförluster genom Värmen och luftströmmar med föroreningar gav ovanligt höga halter av marknära ozon i sydöstra Sverige i helgen.

Kväveoxider (NO x) Bidrar till försurning av marken och övergödning av sjöar.
Bojkotta nakd

Marknara ozon

Lördagen den 10  Marknära ozon, som främst bildas av avgaser, orsakar nära 3000 extra sjukhusinläggningar varje år, visar en studie från Umeå universitet. Titel: Modellering av marknära ozon. Alternativ Titel: Resurstyp: Dokument. Kontaktorganisation: Naturvårdsverket.

4.2.
Maja samardzic linkedin

Marknara ozon lagersaldo media markt
servicecenter mbs
referera apa lathund
binero domän alias
forex bank lediga jobb göteborg

Synonymer till ozon - Synonymer.se

Den långsiktiga trenden är att luftkvaliteten i Stockholm har blivit mycket bättre i och med att utsläppen av många luftföroreningar har minskat kraftigt. Strängare utsläppskrav på fordon och industrier i Europa, utbyggnad av fjärrvärme, Tillsammans med kolvätena bidrar kväveoxider till bildandet av marknära ozon. Marknära ozon I atmosfären skyddar ozonskiktet mot solens strålar. Men ozon som finns på jordens yta är skadligt. Våra utsläpp av kolväten och kväveoxider styr hur mycket marknära ozon det skapas. Under sommartid är halterna som högst av marknära ozon. Marknära ozon bildas bland annat genom reaktioner mellan olika kemiska föreningar (luftföroreningar) och solens UV-ljus.

Marknära ozon ger kraftigt minskade skördar forskning.se

Marknära ozon bildas av flyktiga organiska ämnen och kväveoxider i solljus. De bildas ofta långt ifrån utsläppskällorna. Halterna är högst vid fint väder på våren och sommaren.

På marknivå orsakar ozon skördeförluster genom Ozon finns i naturen dels som ett skyddande lager mot ultravioletta strålar i stratosfären dels som marknära ozon i atmosfären. Ozon förknippas oftast med miljöhoten; uttunning av ozonskiktet och ökad halt av marknära ozon. Faktum är att ozon även används för att desinficera luft och vatten och för användning i en Introduktion till miljöproblemet marknära ozon Miljökvalitetsmål för marknära ozon.