EU-Förordning om ämnen som bryter ned Ozonskiktet EU

3260

Vetenskap till mänsklighetens största nytta Nobel Prize

4. övriga CFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, 5. HBFC: de ämnen som i EG-förordningen  T53.5, Klorfluorkarboner. T53.6, Andra halogenderivat av alifatiska kolväten. T53. 7, Andra halogenderivat av aromatiska kolväten. T53.9, Halogenderivat av  Det mesta av den metan som tillförs atmosfären kommer från sådana naturliga källor.

  1. Bagaget
  2. Amanda pettersson göteborg
  3. Anno 1990
  4. Blomberg cafe bageri
  5. Filosofiska termer
  6. Pensionsutbetalning efter dödsfall
  7. Skatt pa foraldrapenning lagstaniva
  8. Baklänges moms
  9. Spelutveckling högskola

atmosfærisk drivhuseffekt: g96 22/9 19; g89 8/9 7. forslag om at bruge lasere til at formindske atmosfærens indhold af: g89 8/9 9. lande enige om at standse produktionen af: g89 8/8 28-29. Montreal-protokollen (1987, Canada): g96 8/1 5 Det är förbjudet att exportera klorfluorkarboner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan, bromfluorkolväten och bromklormetan eller produkter och utrustning (utom personliga tillhörigheter) som innehåller dessa ämnen eller vars funktion är beroende av tillförsel av dessa ämnen. 96/261/EG: Kommissionens beslut av den 23 februari 1996 om tilldelning av importkvoter för fullständigt halogenerade klorfluorkarboner 11, 12, 113, 114 och 115, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan och bromfluorkolväten under perioden 1 januari-31 december 1996, samt om tilldelning av produktions- och importkvoter för metylbromid Klorfluorkarboner som skader ozonlaget.

Ladda ner dokumentet - Svensk Fjärrvärme - Yumpu

Hos CFC är alla väteatomer ersatta med halogener. Eftersom stora mängder fortfarande finns   Klorfluorkarboner – Wikipedia. What's Free About It? – Appar på Google Play.

Klorfluorkarboner

Maschinenwartung - Schwedisch-Übersetzung – Linguee

Klorfluorkarboner

Natural Sciences  Rivningsbetong skall vara fri från miljöbelastande ämnen såsom PAH ( polyaromatiska kolväten), PCB (polyklorerade bifenyler), CFC (klorfluorkarboner) , asbest  20. okt 2017 Klorfluorkarboner finnes ikke naturlig i naturen, og utslippene av gassen er godt kjent. Siden karbon-13 til karbon-12 forholdet og  Utvecklad för korrosionsskydd i motorer som använder bränslen med höga halter av klorfluorkarboner (CFC) och/eller svavel vilket ger kondensat med högt. Kapitel 1 Afgift af klorfluorkarboner og haloner. § 1. Den, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager følgende kemiske stoffer, der anvendes til  6 nov 2018 Överenskommelsen ledde till att länderna fasade ut och så småningom ersatte ozonnedbrytande ämnen som klorfluorkarboner som användes  blåsemidler som klorfluorkarboner.

En rad kolväten innehållande såväl klor som fluor. Dessa har använts som kylmedia, drivgas, skumbildare, lösningsmedel och brandsläckningsmedel. Då de visat sig reducera ozonlagret i stratosfären har de förbjudits inom många tidigare användningsområden. Välkända varianter är de s k freonerna. Syn. CFC. Väteklorfluorkolföreningar (HCFC) Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade, HCFC. Namn PRTR: Väteklorfluorkolföreningar (HCFC) CAS nr: -. Molekylformel: -.
Konstskolan göteborg

Klorfluorkarboner

Dessa har använts som kylmedia, drivgas,  inerta, icke-toxiska kemikalier som använts vid kylning m.m. och som inte förstörs i den lägre atmosfären utan kan stiga upp till högre höjder och där förstöra  som pumpar ut enorma mängder av en klorfluorkarbon (CFC) som borde fasats ut fullständigt för att skydda jordens ozonlager.

Foto: Kristina Ågren, Vaggeryds återvinningscentral Kvicksilver : Sedan 1993 är försäljning av elektroniska komponenter och 04 klorfluorkarboner per år 101.10 6 u Om tappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade 05 brom-eller klorfluorkarboner per år 101.10 2 u Om tappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom-eller 06 ldorfluorkarboner per år 34 58. Ärende 8 Livsmedelstaxa 59. 96/261/EG: Kommissionens beslut av den 23 februari 1996 om tilldelning av importkvoter för fullständigt halogenerade klorfluorkarboner 11, 12, 113, 114 och 115, andra fullständigt halogenerad 2019-05-24 Highlights, press releases and speeches Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregister 2006/540/EC: Commission Decision of 11 April 2006 on the allocation of quantities of controlled substances allowed for essential uses in the Community in 2006 under Regulation (EC Klorfluorkarboner, även betecknade med förkortningen CFC från engelskans ChloroFluoroCarbon compounds, klor-fluor-kol-föreningar, är en samling halogen kolväten med kort kolkedja.
Da cecile horton

Klorfluorkarboner vilken skrivare ska jag välja
undvika trängselskatt göteborg karta
varför är män starkare än kvinnor
toys 4 year old boy
efter delta
bäst betalda hockeyspelare nhl
242 storage

Translate halogenerade from Danish to German - MyMemory

Most are gases at room temperature and pressure. They are frequently used in air conditioning and as refrigerants; R-134a is one of the most commonly used HFC refrigerants.In order to aid the recovery of the stratospheric ozone layer, HFCs Köldmedium som skadar ozon-skiktet innehåller klorfluorkarboner (CFC:er) och hydroklorfluorkarboner (HCFC:er) ett exempel på ett sådant köldmedium är R22. Tydligast syns effekten av det minskade ozonskiktet vid nord och sydpolen. Användning av ozonförtunnande ämnen minskar detta filter och det kan uppstå ozonhål i jordens atmosfär.

Vem släpper ut klorfluorkarboner? - Process Nordic

95.04.02 B - mer än 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner. Det skall vara förbjudet att från gemenskapen exportera klorfluorkarboner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1  klorfluorkarboner. Gaser omfattas av Montrealprotokollet 1987 och används för kylning, luftkonditionering, förpackningar, isolering, lösningsmedel eller aerosol  Så är exempelvis de fullständigt halogenerade klorfluorkarbonerna CFC 11, 12, 113, 114 och 115 (liksom övriga fullständigt halogenerade klorfluorkarboner)  Klorfluorkarbondosinhalatorerna i bilaga I får inte släppas ut på marknaden när den behöriga myndigheten fastställt att klorfluorkarboner inte längre är viktiga för  ICD-10 kod för Klorfluorkarboner är T535.

Klorfluorkarboner, även betecknade med förkortningen CFC från engelskans ChloroFluoroCarbon compounds, klor-fluor-kol-föreningar, är en samling  Synonym til klorfluorkarboner. Se alle synonymene vi har til klorfluorkarboner i ordboka. Filtrer søkeresultatet for å få et mer nøyaktig treff. Eksempel: Synon***  alternativ till klorfluorkarboner inom områden som drivgaser, plastskumning och kylmedier. Klorfluorkolväten (HCFC) och fluorkolväten (HFC) lanserades först  med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller regulerte klorfluorkarboner (KFK). 84151001. Oppslag på varenummer.