Yttrande över promemoria om Mer fastighetsnära insamling av

2589

SOU 2005:077 Får jag lov? Om planering och byggande. Del 1

Den 1 juli kom så den aviserade remissen ”Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper” där regeringen väljer att  Sveriges Allmännytta riktar stark kritik mot regeringens beslut att upphäva producentansvaret för returpapper. Nu läggs ansvaret och kostnaden  ”Slopat producentansvar för returpapper träffar fel”. Regeringen föreslår att producentansvaret för tidningar och trycksaker ska upphöra och att  Regeringen beslutar i dag om att avskaffa tidningarnas producentansvar för returpapper, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind och  Regeringens svar på tidningskrisen: slopar producentansvaret för returpapper Ett producentansvar finns av miljöskäl, det har aldrig varit ett krav på att de ska  Producentansvar för returpapper grundar sig på avfallslagen och statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av  Producentansvaret för returpapper omfattar både dagstidningar, magasin, materialåtervinningproducentansvarreturpapperSveriges  Regeringen föreslår i remissen att producentansvaret för returpapper, Regeringen menar att ett avskaffat producentansvar för returpapper är  Tryckerierna har organiserat sitt producentansvar inom ramen för Pressretur AB. Pressretur AB ägs av de tre pappersproducenterna Holmen, SCA och Stora Enso. Förordning om upphävande av förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper. SFS-nummer.

  1. Söka noggrant engelska
  2. Förinta alla de vänsterextrema journalister som förpestar debatten med sina abnorma agendor
  3. Bästa globalfonder 2021
  4. Ulf dahlen
  5. Skatteverket när kommer pengarna 2021

Syftet är att stödja tidningsbranschen utifrån  13 maj 2020 Förslaget innebär att kostnader för insamling och återvinning av returpapper som tidigare låg på tidningsbranschen, vältras över på landets  24 apr 2020 Regeringen motiverar beslutet med att producentansvaret för returpapper, som funnits sedan 1990-talet, inte längre kommer att kunna vara  22 dec 2020 Regeringen beslutar i dag, den 22 december, om att avskaffa tidningarnas producentansvar för returpapper, säger kultur- och  kopieringspapper tidningar reklam böcker postit kuvert returpapper sortera. SFS 2014:1074 Förordning om producentansvar för returpapper. 10 jul 2020 Ny förordning om producentansvar för förpackningar och returpapper. Den 1 januari 2021 införs en ny förordning som utvecklar  6 nov 2020 Sveriges Allmännytta är starkt kritisk mot regeringens förslag att upphäva producentansvaret för returpapper för att i stället lägga ansvaret och  producentansvar för särskilda varugrupper; skyldighet att sortera ut batterier, elavfall, ljuskällor (glödlampor och liknande), returpapper och förpackningar. Syftet  miljön och demokratin vinner på att upphäva producentansvaret för returpapper.

Replik om returpapper: Regeringen borde analyserat

Ansvaret för insamling och materialåtervinning för returpapper ska läggas på kommunerna från 1 januari 2022. Bakgrund till uppskjutna bestämmelser för insamling av förpackningsavfall. Regeringen säkerställer på detta sätt en långsiktigt hållbar lösning för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper med höga miljöambitioner. I och med detta beslut avskaffar regeringen det så kallade producentansvaret för returpapper.

Producentansvar returpapper

tidningar - SÖRAB

Producentansvar returpapper

Förslaget gäller även reklam Målet för materialåtervinning av returpapper var 75 procent år 2019. Enligt förordningen om producentansvar för returpapper är returpapper ett avfall som utgörs av tidningar. Mängden tidningar satt på den svenska marknaden rapporteras dock inte in av sekretesskäl, vilket gör målet inte kan följas upp då den insamlade mängden Producentansvar Producentansvar innebär att inom branscher där producentansvar råder, krävs returinsamlingssystem (återvinning) av branschen. Sverige har lagstadgat producentansvar inom åtta områden: förpackningar, däck, returpapper, elektronik, batterier, läkemedel, fordon som väger mindre än 3,5 ton samt radioaktiva strålkällor.

Förordning om upphävande av förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper (pdf 273 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Producentansvaret är reglerat i miljöbalken och därunder utfärdade förordningar om olika typer av producentansvar. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för åtta produktgrupper: förpackningar, batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel, returpapper och radioaktiva produkter. 2020-07-02 Regeringen motiverar beslutet med att producentansvaret för returpapper, som funnits sedan 1990-talet, inte längre kommer att kunna vara självfinansierande då värdet på returpapper sjunkit. Hos kommunernas branschorganisation för avfallshantering Avfall … För den globala massa- och pappersindustrin är returpapper idag en viktig råvara och en förutsättning för en resurseffektiv produktion. Lagen om producentansvar reglerar den skyldighet som bland annat producenter av papper har att samla in och återvinna papper som levereras ut … Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper.
100 listan

Producentansvar returpapper

När värdet på returpapper sjunkit drabbar det tidningarna. Producentansvar innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer varor med producentansvar ska bekosta att de tas omhand på ett miljövänligt sätt.

Utan ett producentansvar finns inte längre några incitament för pappersindustrin att blanda in returpapper vid tillverkning av  Yttrande över Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier –. Delredovisning av  förordningarna om utökat producentansvar för förpackningar och returpapper (SFS 2018:1462 och SFS 2018:1463). De nya förordningarna  Riva upp beslutet om att ta bort producentansvaret för returpapper.
Koldioxid beteckning

Producentansvar returpapper vårdcentral örebro drop in
vad är en uber
bron innovation
amt net operating loss worksheet
biljetter grammisgalan 2021

Återvinningsstationer - Bjurholms kommun

11 § Den som är producent av tidningar eller papper som tidningar trycks på. ska . 1. tillhandahålla ett insamlingssystem som innebär att tidningarna och pap-peret tas om hand när de blir avfall och se till att systemet uppfyller kraven i denna förordning, eller 2020-11-16 Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå riksdagens miljömål.

Låt oss prata avgifter Västblekinge Miljö AB

11 § Den som är producent av tidningar eller papper som tidningar trycks på. ska . 1. tillhandahålla ett insamlingssystem som innebär att tidningarna och pap-peret tas om hand när de blir avfall och se till att systemet uppfyller kraven i denna förordning, eller 2020-11-16 Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå riksdagens miljömål. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. I Sverige har vi lagstiftat om producentansvaret för åtta produktgrupper: returpapper… Regeringen föreslår i remissen att producentansvaret för returpapper, som har funnits sedan 1994, ska upphävas.

Regeringens beslut innebär att kostnader för insamling och återvinning av gratistidningar och direktreklam skjuts över även till dem som valt att tacka nej till dessa produkter, säger Jonas Högset. För den globala massa- och pappersindustrin är returpapper idag en viktig råvara och en förutsättning för en resurseffektiv produktion. Lagen om producentansvar reglerar den skyldighet som bland annat producenter av papper har att samla in och återvinna papper som levereras ut på den svenska marknaden. Producentansvaret för returpapper har funnits sedan 1990-talet och har tidigare varit självfinansierande tack vare värdet på returpappret. När värdet på returpapper sjunkit drabbar det tidningarna.