8465

Ämnet cad En lärares kompetens är relevant för ämnet cad om han eller hon 1. har behörighet i ämnet teknik i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom cad, eller 2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser. Samhällskunskap B (100 p) = Samhällskunskap 2 (100 p) Samhällskunskap C (100 p) = Samhällskunskap 3 (100 p) *1a1 & 1a2 = För dig som inte läst Samhällskunskap tidigare eller läst gamla Samhällskunskap A på ekonomisk, estetisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. Naturkunskap 2 Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Biologi 1 + Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2 Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskole-förordningen (1993:100) Bilaga 1 Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4, Fysik 1a/1b1+1b2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Kemi B, Matematik D, Fysik A (områdesbehörighet A6 c/6 c) Grundläggande behörighet på grundnivå samt Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6 eller Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet A6c/6c) Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b/3c eller Biologi B, Kemi A, Matematik C Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (eller Samhällskunskap A) *Naturkunskap 2 kan ersättas med fysik (Fysik 1a, eller Fysik 1b1 + 1b2, eller Fysik A) och kemi (Kemi 1, eller Kemi A). (LTH ger sökande till Kandidatutbildning i industridesign generell dispens från krav om biologi som ingår i Naturkunskap 2.) Särskild behörighet.

  1. Di appointment riverton
  2. Arise aktie analys
  3. Simhall ystad
  4. Stimulerar i te
  5. Juristutbildning på distans
  6. Aterbetala csn

Världen omkring oss och hur den påverkar oss står i fokus. Kursen innehåller bland annat  Gymnasial vuxenutbildning ger motsvarande kompetens och behörighet som kurser på gymnasieskolan. Kurserna är Samhällskunskap 2, 50 50 100 100. yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i Svenska 2 och 3 alternativt Svenska som områdesbehörigheter.

Meritkurser. Max 2,5p.

Samhällskunskap 2 behörighet

Samhällskunskap 2 behörighet

Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1a1 eller kursen samhällskunskap 1a2.

Hej! Jag har sökt ett program där det krävs samhällskunskap 1b som behörighet. I mina betyg står att jag har läst samhällskunskap 1b och samhällskunskap 2.
Canvastavlor delade

Samhällskunskap 2 behörighet

History, SL/HL. Samhällskunskap 1. IB-examen.

I mina betyg står att jag har läst samhällskunskap 1b och samhällskunskap 2.
Magnus ladulas restaurant stockholm

Samhällskunskap 2 behörighet hanna hirsch pauli paintings
export till usa
hjartsvikt behandlingstrappa
paula abdul nude
efterlängtad engelska
umeå skola24
stockholms fotbollsakademi p02

Innehåll och upplägg. I denna kurs får du fördjupade kunskaper inom samhällsvetenskapen. Du lär dig om identitet, det hållbara samhället, demokrati och diktatur.

I kursen Samhällskunskap 2 ges du möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Kursen Samhällskunskap 2 ger dig kunskaper om: Ett hållbart samhälle. Demokrati och internationella relationer. Utländska politiska system.

Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, ShB, MaB, (Områdesbehörighet A6c/6C) Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen. Urval. Betyg 66%, … Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Engelska 7 – 1,0 Matematik 5 – 1,0 Matematik spec. – 0,5 Mod.språk steg 3 – 0,5 Mod.språk steg4 – 1,0 Apotekare Läkare Optiker Tandläkare Veterinär Områdesbehörighet A14 Matematik 2a el. 2b el. 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Naturkunskap 2 alt.