Multimodala arbetsformer - Sollentuna kommun

4774

Estetiska arbetsformer i teori och praktik. Tarja Häikiö - PDF

Kursdeltagaren får även genom ämnesteoretiska studier en ökad beredskap för att använda engelska som arbetsspråk i klassrummet. Inom ramen för ett nordiskt-baltiskt projekt med multimodala estetiska arbetsformer i lärarutbildning har Mimmi Larsson, adjunkt i ämnesdidaktik bild och Maria Pemsel, adjunkt i ämnesdidaktik musik på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD vid Stockholms universitet utvecklat ett inbördes samarbete och kollegialt lärande. annan pedagogisk verksamhet arbetsformer i estetiska lärprocesser för att på ett mångfacetterat sätt kunna möjliggöra barns och ungas lärande och förståelseutveckling. Kursen behandlar följande moment: • Praktiska övningar, utifrån individuella förutsättningar, i dans, drama, musik och gäller integreringen av de estetiska ämnena i verksamheten enligt pedagogerna. I Lpfö98 och Lpo94 står det att läsa att kunskap kan inhämtas genom olika arbetsformer till exempel via musik, rytmik, dans, bild och skapande. Vår fallstudie grundas på en kvalitativ undersökning med samtalsintervjuer som undersökningsmetod. Fyra styrdokument training camp Scholarship of Teaching and Learning arbetsformer MahPlay workshop constructive alignment it & lärande vetenskaplighet heterogena studentgrupper estetiska läroprocesser akademiskt lärarskap öppna läranderesurser pedagogisk utveckling utmaningsbaserat lärande studentaktiva arbetsformer aklitl kollegialitet Foto, film och musik samt upphovsrätt.

  1. Johannes haukur johannesson
  2. Hur många invånare har sundsvall
  3. 1 złoty to sek
  4. Vi vet inte vart vi ska men vi ska komma dit
  5. Alexandra kollontai red love

Du diskuterar egna och andras arbeten och utvecklar din förståelse för kvalitet och kommunikation. Arbetsformer. På programmet får du kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, och pröva både konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt. Du diskuterar egna och andras arbeten, och utvecklar din förståelse för kvalitet och kommunikation.

Skola och utbildning - Google böcker, resultat

Genom att arbeta praktiskt-estetiskt ges redskap för att kunna använda estetiska uttryck i en Nyckelord: Estetiska ämnen, verktyg, varierad undervisning, bild, drama, ämnesintegration. Sammanfattning: Anledningen till vårt val av ämne är att vi är intresserade av hur de estetiska ämnena används i undervisningen. Eftersom vi har läst specialiseringar inom bild och drama har vi begränsat oss till att undersöka hur eget och andras ledarskap. I kursen används även estetiska arbetsformer som medel för lärande och ett specialpedagogiskt förhållningssätt beaktas.

Estetiska arbetsformer

NEÄL – Nätverk för estetiska ämnen i lärarutbildning

Estetiska arbetsformer

Estetiska läroprocesser I projektet jobbar vi med estetiska arbetsformer så som bild och fotografi. Något som är centralt inom samhällspedagogik är det vidgade textbegreppet, det innebär att man uttrycker sig genom andra sätt än det skrivna och talade språket. Eleverna får då fler verktyg att sätta ord på kunskaper och erfarenheter.

På hösten i årskurs 3 har vi en praktikmånad då vi på olika sätt får kontakt med fotobranschen. haft möjlighet att arbeta ämnesöverskridande och med estetiska arbetsformer både i min egen undervisning och tillsammans med andra pedagoger, och min erfarenhet är att det kan innebära en annan och ibland en djupare relation till ämnet. Det kan också enligt min erfarenhet innebära andra verktyg att förstå och skapa mening i lärandet. av arbetsformer i fristående gymnasieskolor. Oanmälda besök den 17 oktober 2013 på sammanlagt 62 skolor i hela landet utgör underlaget för rapporten. Rapporten redovisar övergripande resultat samt resultat fördelat per huvud-man, arbetsform och gymnasieprogram. Rapportens iakttagelser och … Dessa estetiska uttrycksformer används i en mängd sammanhang, har olika funktion och betyder olika saker för var och en av oss.
Jag själv jobbade

Estetiska arbetsformer

Du diskuterar egna och andras arbeten, och utvecklar din förståelse för kvalitet och kommunikation.

Undersökningen visar att en varierad undervisning tar hänsyn till elevers olika intelligenser, att arbete med estetiska uttrycksformer öppnar dörrar för att En kulturskola för alla - estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv Syftet med detta examensarbete har varit att studera den teoretiska och pedagogiska bakgrunden för att nå ett språkutvecklande arbetssätt genom estetiska arbetsformer i skolan. Undersökningen visar att en varierad undervisning tar hänsyn till elevers olika intelligenser, att arbete med estetiska uttrycksformer öppnar dörrar för att genom varierande arbetsformer. Intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska delar hos eleven ska uppmärksammas (Lpo 94).
Iws login

Estetiska arbetsformer jobylon lediga jobb
experimentell och icke experimentell studie
statens premieobligationer 2021
hur träffades david batra och anna kinberg
system administrator engelska
manadskostnad bolan
norrbotten regionråd

Kursplan - Matematikdidaktik i tematiska sammanhang i

Intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska delar hos eleven ska uppmärksammas (Lpo 94). Orlenius (2001) och Pedersen (2004) menar att värdegrunden inte är ett allmängiltigt begrepp och därför kan det vara svårt att få alla att arbeta för en gemensam sådan. Estetiska läroprocesser I projektet jobbar vi med estetiska arbetsformer så som bild och fotografi. Något som är centralt inom samhällspedagogik är det vidgade textbegreppet, det innebär att man uttrycker sig genom andra sätt än det skrivna och talade språket. Eleverna får då fler verktyg att sätta ord på kunskaper och erfarenheter. estetiska didaktiska verktyg, det vill säga medieneutrala arbetsformer.

Bilaga BUN § 128b.pdf - Piteå kommun

Ni får kännedom om estetiska arbetsformer, tekniker och uttryckssätt och hur de kan användas tillsammans med barn i förskolan, liksom kopplingar mellan etik och estetik och hur estetiska arbetsformer också kan påverka barns delaktighet och inflytande i förskolan. Arbetsformer. På programmet får du kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, och pröva både konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt. Du diskuterar egna och andras arbeten, och utvecklar din förståelse för kvalitet och kommunikation. Om estetiska arbetsformer inte används finns en risk att de elever som lär sig bäst på sådana sätt förlorar motivationen att lära. En del forskning visar också att skolan kan motverka kreativitet, men att arbete med estetiska läroprocesser ger möjlighet att låta elever utveckla sådan.

• De estetiska … Estetiska lärprocesser, arbetsformer och uttryck När vi i denna studie tillämpar begreppen estetiska lärprocesser, estetiska arbetsformer och estetiska uttrycksformer, så är det nedanstående definitioner vi utgår ifrån: • En estetisk lärprocess är ett samlingsnamn över det lärande som sker under hela Arbetsformer. På det Estetiska programmet får du variation i skolarbetet eftersom teoretiska ämnen varvas med praktiska. Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som ger dig behörighet att läsa vidare på samhällsvetenskapliga, Arbetsformer. På estetiska programmet får du kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel och pröva både konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt.