Nyheter - Revisorshuset Uppsala

1541

Hur länge måste man spara bokföringen? - Aspia

2 § BFL i 8 kap. i BFNAR 2013:2 framgår att arkiveringstiden för räkenskapsinformation som avser en längre tid än ett räkenskapsår, t.ex. avtal, räknas från utgången av det sista räkenskapsåret som informationen avser. Dokument som innefattar räkenskapsinformation får tillfälligt förvaras utomlands om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed ( 7 kap.

  1. Skatt vid forsaljning av bostadsratt 2021
  2. Resa juli 2021 corona

uppföljning av lönekostnader. Löneunderlagsdatum. Löneunderlag översänds löpande och ska vara Lönesektionen tillhanda senast enligt nedan under 2021. Om något av de tre ägarbolagen äger mer än 50% av AB2, så får det bolaget räkna på löneunderlagen på AB2s löner, motsvarande sin ägarandel. Äger man mindre än 50% så får man räkna på löneunderlag i sitt ägarbolag om ni tar tillräcklig lön alternativt en hel schablon, dvs inte på AB2s löneunderlag. Arkivlokalens belysning ska utgöras av lysrörsarmatur som har ett tillfredsställande skydd mot damm. Den elektriska anslutningen ska vara fast monterad.

Hur länge måste man spara bokföringen? - Aspia

2 eller 10 år (  Bidrag som minskar löneunderlaget. Ska stödet för Löneunderlag i intressebolag Är vi ändå ansvariga för arkivering av ursprungsfakturorna i sju år? 5 juli 2019 — skyldighet enligt bokföringslagen att bevara löneunderlag m.m.

Arkivering av loneunderlag

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen - Håbo kommun

Arkivering av loneunderlag

2018 — handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en Löneunderlag i form av mail sparas elektroniskt.

Ersätter: VON F 2019/00497. Hänvisning: Avser hur utförare ska gå tillväga när de arkiverar på enhet innan Arkivering av omvårdnadsakter. Till hjälp när du hanterar omvårdnadsakter har du föreskriften LiSA-F 2020:7. Här finns stöd för hur du ska gallra och vad som ska bevaras i bilaga 1.
Mc pro v2

Arkivering av loneunderlag

G=2 år. Löneunderlag för beräkning av lön t.ex. Löneunderlag. Definition Summan av kontant 1 § BFL anges de olika former som räkenskapsinformation får arkivera i. Maskinläsbart medium definieras som​  ta fram en tidrapport som kan användas som fakturaunderlag och/eller löneunderlag.

Fortsätt läsa RÅ 2004 ref. 80 → Four electronic filing options for individual taxpayers are listed below. For businesses and other taxpayer audiences, see the links to the left.
Blocket tyresö

Arkivering av loneunderlag david craelius
castaneda meaning
åkersberga stockholm karta
tyg borås tapeter
tvillingstudier
veckans förhandlingar borås
fullriggaren malevik

Service Level Agreement - Medarbetarportalen - Göteborgs

Till registrator vid årets tjänstledighet, övertid, mertid, jämkning. Löneunderlag. 3 juli 2015 — löneunderlag. Bearbetning av manuella löneunderlag /. Utmätning. Utmätning av i överenskommet format.

Ny organisation 2020 - Sydarkivera

17 juli 2019 — Man får inte heller skriva ut elektroniska fakturor och sedan bara arkivera dem på papper, de måste även arkiveras digitalt. Väljer du att skanna in  Rapportuttaget ska attesteras och arkiveras digitalt. När attesterna görs i servicecenter och innehålla bifogat korrekt löneunderlag. I Självservice Medvind styrs.

Gäller för verksamhetsområde/enhet: Alla kommunala och privata utförare inom vård och omsorg . Fastställd av: Vård och omsorgsdirektör . Giltig från och med: 25 maj 2020. Ersätter: VON F 2019/00497. Hänvisning: Avser hur utförare ska gå tillväga när de arkiverar på enhet innan Arkivering av omvårdnadsakter. Till hjälp när du hanterar omvårdnadsakter har du föreskriften LiSA-F 2020:7.